Klagenævnets sagsportal

Klagenævnets sagsportal

Indgivelse af en klage

Ønsker du at indgive en klage til Klagenævnet for Domænenavne, skal du benytte den klageformular i klagenævnets sagsportal, som findes under punktet indgiv ny klage.

Verserende sag

Er du part i en sag ved Klagenævnet for Domænenavne, skal enhver henvendelse vedrørende sagen ske via klagenævnets sagsportal, som du kan få adgang til via punktet verserende sag. Som part vil du modtage en e-mail med nærmere oplysninger om, hvordan du logger ind i klagenævnets sagsportal, ligesom du vil modtage en underretning pr. e-mail, når der er nyt i din sag.

Copyright 2016 All Rights Reserved.