Klagenævnets sagsportal - verserende sag

Klagenævnets sagsportal - verserende sag

Vejledning

Sekretariatet har udarbejdet en generel vejledning i brug af klagenævnets sagsportal.

Som part eller partsrepræsentant i en sag ved klagenævnet er du dataansvarlig for de personoplysninger, som du behandler som led i sagens behandling. Du kan læse mere herom i Vejledning om databeskyttelse i Klagenævnet for Domænenavnes sagsportal.

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til klagenævnets sagsportal, er du velkommen til at kontakte klagenævnets sekretariat.
Du finder sekretariatets kontaktoplysninger nederst på siden.

 

Copyright 2016 All Rights Reserved.